ယေန႔ မတ္လ ၁၅ ရက္အေစာပိုင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပညာေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုခန္႔ကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ားက ထပ္မံသိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ားက သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ Deface ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာဘက္မွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္း တစ္စံုတရာျပဳလုပ္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း UGMH ျမန္မာဟက္ကာအဖြဲ႔က The Voice ၏ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားထားသည္။

UGMH က “တစ္ဖက္က တု႔ံျပန္လာတာမ်ိဳးေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဆီက Web Developer ေတြကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဝင္တာနဲ႔ ျပန္တြန္းထုတ္တာ ေတြခံရတာရွိပါတယ္။ ဒါေတြေတာ့ရွိပါတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းမွ Developer မ်ားကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာဘက္မွ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္မွ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာဟက္ကာမ်ားကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္ဟု UGMH ကဆိုသည္။

လက္ရွိတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မမွန္သတင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေနသေရြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း၎တို႔ကဆိုသည္။

UGMH အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မမွန္သတင္းမ်ားျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း တူရကီမွ ဟက္ကာမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

The Voice