ဧျပီ ၂၉ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ေပၚတတ္ျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ နာရီပိုင္းအတြင္းျပန္မရႏိုင္ဘဲ ရက္ပိုင္းအထိၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္မီးအေျခအေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ ၀န္ၾကီးဌာန၏စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္အား ဒု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ယင္းသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လာအို၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရးအတြက္ တႏွစ္အတြင္း မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးထက္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပန္ေတာက္သြားခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို နာရီပိုင္းအတြင္းျပန္မရဘဲ ရက္ပိုင္းအထိၾကာတတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္ေတြဟာ ႏွစ္ပတ္ၾကာတတ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာ မည္သည့္ကာလမဆို တရက္အတြင္းမွာ နာရီပိုင္းနဲ႔ ႏွစ္နာရီ သံုးနာရီအတြင္း ျပန္ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈနည္းတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲခြင့္ပမာဏခ်င္း မတူပါ။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုရင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ႏွစ္စဥ္တင္ျပေတာင္းခံတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏအားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းက႑ဟာ အခုေရတြင္းတူး အခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔မရတဲ့ကိစၥရပ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို စီမံကိန္းခ်တည္ေဆာက္ျခင္း၌ ၇ ႏွစ္ ၈ ႏွစ္ၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ခြင့္မျပဳမႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရပါက စီမံကိန္းကာလသည္ အလိုအေလ်ာက္ အခ်ိန္ေနာက္ေရႊ႕သြားဲရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ၾကံဳေတြ႔ရပါက ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းမည့္စီမံကိန္းမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ၾကီးဌာန၏ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္ဖိုအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာန၏လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကိုရရွိမည္ဆိုလွ်င္ပင္ တႏွစ္တာကာလတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေမးျမန္းၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္အေျခအေနအရ ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

News Watch